Tijdens de Algemene Vergadering van vrijdag 17 januari 2020 werd eenparig beslist om niet alleen het logo, maar ook de missie en de economische klemtoon van FEDIGRO aan te passen.

Opgericht in de jaren 60 van de vorige eeuw lag de klemtoon voornamelijk op het aspect "Confederatie van groothandelsfederaties". Hierbij werd expliciet gedacht aan de toelevering van materialen aan professionals. In actuele termen bedoelde men daarbij "wholesale" activiteiten in tegenstelling tot "retail-verkoop".

De deelnemende federaties waren actief in volgende sectoren: bouwmaterialen, hout, ijzer en staal, elektro, sanitair, voeding (Febevo), verpakking (Gropaca), textiel (Conatex), farmaceutische specialiteiten, schoenen Groschobel (import/export) en auto-onderdelen (Traxio).

Gezien de evolutie werd beslist de focus maximaal op "toelevering van bouwtoepassingen" te richten, alsmede onze activiteiten te positioneren tussen de Confederatie van fabrikanten van bouwmaterialen en de Confederatie van aannemers. Hierdoor wensen we uitdrukkelijk onze schakelfunctie en relevante toegevoegde waarde te benadrukken tussen producenten en aannemers in de bouw.

Bestaande thema’s blijven uiteraard hun belang behouden: we denken aan mobiliteit, betalingsgedrag van klanten, digitale performantie, Europese verordeningen, e.d.

Social overleg.
Als informatie-uitwisselingsplatform speelt Fedigro eveneens een belangrijke rol in het sociaal overleg binnen de sectoren van de groothandel in bouwtoepassingen.  Via haar leden zetelt Fedigro op de patronale banken van de volgende paritaire (sub)comités:

  • PC 124 – Bouwbedrijf (Fema)
  • PSC 125.03 – Houthandel (Confederatie Hout)
  • PSC 149.01 - Electronisch materiaal (Fedibel)
  • PSC 149.04 – Metaalhandel (Belmetal)

Door middel van regelmatige samenkomsten en uitwisseling van informatie houden de leden van Fedigro elkaar op de hoogte en worden gemeenschappelijke standpunten ingenomen die via diverse media worden gecommuniceerd.

De volgende federaties vormen de Stichtende Leden:

  • FEDIBEL – De Federatie van de Distributie van Elektrotechnische Materialen in België
  • FEMA – Beroepsvereniging van de Belgische Bouwhandelaren
  • CONFEDERATIE HOUT – Sector van de Houthandel
  • BELMETAL – De Belgische Beroepsvereniging van de Metaalhandel

1. FEDIBEL

De Federatie van de Distributie van Elektrotechnische Materialen in België
Fedibel is de federatie van de groothandelaars in elektrotechnisch materiaal in België.
De voornaamste opdracht van Fedibel is de verdediging van de beroepsbelangen van de groothandelaars in elektrotechnisch materiaal.

2. FEMA

Beroepsvereniging van de Belgische Bouwhandelaren.
Fema werd opgericht in 1936. FEMA vertegenwoordigt de beroepsbelangen van de professionele Bouwhandelaar. Fema telt 250 leden, deze hebben 650 vestigingen, er is een consolidatie vanuit buitenlandse private equity spelers aan de gang sinds 2019, momenteel nog steeds een grote meerderheid aan nationale familiale aandeelhouders.
Globale omzet van Bouwmaterialen (ruwbouwmaterialen met een sterke verbreding van dit gamma sinds enkele jaren): 3 miljard euro
Tewerkstelling: 10.000 FTE.
Fema is één van de drie Patronale Partners (naast Confederatie Bouw en Bouwunie) in PC 124 (Bouw)

3. CONFEDEERATIE HOUT

De Sector van de Houthandel maakt deel uit van de overkoepelende organisatie CONFEDERATIE HOUT.

De sector van de houthandel omvat de activiteiten die betrekking hebben tot de groothandel of de kleinhandel in hout, plaatmaterialen en afgewerkte producten die deels of volledig in hout zijn, zoals parketten, gevelbekledingen, binnen- en buitenschrijnwerk, …
In België telt de sector ongeveer 340 bedrijven en met 3600 loontrekkenden.

4. BELMETAL

De Belgische beroepsvereniging van de Metaalhandel.

Opgericht in januari 1908 verdedigt Belmetal de collectieve belangen van de Belgische staalhandelaren, waarvan ze het overlegplatform en de spreekbuis is.

Belmetal = 65 leden = 1500 werknemers = 1 miljard euro zakencijfer.

Van de Belgische markt vertegenwoordigt dit:

50% van de staaldistributiepunten
60% van de sectorale tewerkstelling
70% van het sectoraal zakencijfer

 

 

Belmetal
Fedibel
Fema
Hout
Fesah